Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός της εδαφικής επικράτειας του Ελληνικού Κράτους. Οι παραγγελίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με την ένδειξη «Διαθέσιμο» εκτελούνται και τα προϊόντα παραδίδονται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών στις περιοχές Αττικής – Θεσσαλονίκης και λοιπών χερσαίων προορισμών,  από την αποδοχή της κάθε παραγγελίας από την Youngsters, μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (9:00πμ – 17:00μμ) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Η παράδοση των προιόντων με ένδειξη «Διαθέσιμο» σε περιοχές που δεν ανήκουν στις προ αναφερθήσες περιοχές (νησιώτικοι προορισμοί και δυσπρόσιτες περιοχές) γίνονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. Κατ’ εξαίρεσιν, σε περιπτώσεις αποστολής προϊόντων σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές (ακριτικές ή νησιωτικές περιοχές), η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, με υπαιτιότητα της συνεργαζόμενης με εμάς εταιρείας courier (Speedex).

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για παραλαβή την ίδια ημέρα (εφόσον το είδος είναι διαθέσιμο) και μέχρι την λήξη του ωραρίου λειτουργίας. Ο πελάτης θα δύναται να προσέλθει στο κατάστημα, για την παραλαβή των πωληθέντων, μετά την πάροδο τουλάχιστον δύο ωρών από την υποβολή της παραγγελίας του μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (για παράδειγμα, αν ο πελάτης προβεί σε παραγγελία την 14:00 μ.μ., θα δύναται να την παραλάβει από το κατάστημα που έχει επιλέξει τουλάχιστον μετά τις 16:00 μ.μ.).
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος χρήστης προβαίνει σε καταχρηστική άσκηση της δυνατότητας αυτής που του παρέχεται από την  Youngsters (π.χ. επανειλημμένη παραγγελία ειδών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και μη παραλαβή αυτών από το κατάστημα, κλπ.), η τελευταία δύναται να αποκρούσει και αρνηθεί την παραγγελία του εν λόγω χρήστη μέσω της δυνατότητας παραλαβής από το κατάστημα. Σε περίπτωση δε που ο πελάτης δεν προσέλθει στο κατάστημα για την παραλαβή των πωληθέντων (ήτοι, παραλαβή των πραγμάτων και αποπληρωμή του τιμήματος) στη διάρκεια πέντε (5) εργάσιμων ημερών, τότε η παραγγελία αυτοδικαίως ακυρώνεται. Παράταση της προθεσμίας χωρεί μόνον για λόγους ανώτερης βίας, εφόσον αυτοί γνωστοποιηθούν εμπρόθεσμα εκ μέρους του πελάτη και βεβαιωθούν εγγράφως. Στην περίπτωση της ακύρωσης, η Youngsters δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη εκ της αιτίας αυτής.

Σε περίπτωση που ο πελάτης ορίσει στην παραγγελία που θα διαβιβάσει, τόπο παράδοσης τον Βόλο και λοιπούς χερσαίους προορισμούς και στην περίπτωση που η αξία της παραγγελίας υπολείπεται του ποσού των 48,99 ευρώ, υπάρχει η χρέωση μεταφορικών της τάξεως των 4,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους. Για όλες τις παραγγελίες αξίας 49,00 ευρώ και άνω, η αποστολή των πωληθέντων γίνεται χωρίς χρέωση του

Σε περίπτωση που ο πελάτης ορίσει στην παραγγελία που θα διαβιβάσει, τόπο παράδοσης νησιώτικους προορισμούς και στην περίπτωση που η αξία της παραγγελίας υπολείπεται του ποσού των 48,99 ευρώ, υπάρχει η χρέωση μεταφορικών της τάξεως των 4,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους. Για όλες τις παραγγελίες αξίας 49,00 ευρώ και άνω, η αποστολή των

X